THÔNG BÁO DANH SÁCH THI HSK NGÀY 19.6 TẠI ĐIỂM THI HSK ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI HSK NGÀY 19.6 TẠI TT LTC DUY TÂN😍😍😍

Địa điểm thi : Trung tâm LTC Duy Tân ,tầng 5, số 254 Nguyễn Văn Linh (209 Phan Thanh)

🎯🎯🎯SÁNG: HSK2-4-6 Thí sinh có mặt tại điểm thi lúc 8h00 bắt đầu thi lúc 9h00 Thí sinh vào link bên dưới để xem danh sách thi

🎯🎯🎯CHIỀU: HSK3-5 thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 12:40 vào thi lúc 13:30 -HSKK Thí sinh có mặt lúc 15:40 vào thi lúc 16:30

❗️❗️CHÚ Ý: Thí sinh xem thông tin cá nhân nếu có sai sót phản hồi về email: [email protected]

🎯Thí sinh đang ở vùng dịch, đang cách ly y tế: hãy gửi email kèm theo minh chứng về email: [email protected] (Ghi rõ họ tên cấp thi CMND) để chúng tôi báo phía Trung Quốc xem xét và phản hổi thí sinh sau kỳ thi kết thúc. Thông tin phản hổi ở cmt và điện thoại sẽ không giải quyết. Hạn cuối tiếp nhận thông tin 13h00 ngày 16.6

❗️❗️YÊU CẦU考生必知:

✍️Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục thi;考生必须在考试正式开始前至少30分钟进入考场办理相关手续

✍️Mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (không chấp nhận bản photo công chứng và các loại giấy tờ khác)参加考试时必须携带与报名时一致的身份证件(复印件无效)

✍️Mang bút chì 2B (Yêu cầu không dùng bút chì kim hoặc loại khác ngoài 2B) để tô đáp án chính xác và hợp lệ, không bị mất điểm;携带2B铅笔(建议不使用2B铅笔外的其他铅笔)作答时更便捷、正确。

✍️Nhận "Thẻ dự thi (准考证)" tại phòng thi;“准考证”在考场领取;Không cần tự in !

✍️ Mang theo 30.000 phí ship chứng chỉ về địa chỉ chỉ định của thí sinh nộp cho cán bộ coi thi 准备好证书邮寄费3万越南盾交给考官;Vào đăng ký địa chỉ nhận chứng chỉ tại đây:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeShGJBJLN.../viewform...

📵Cấm mang theo điện thoại vào phòng thi 禁止携带手机进入考场

🚷 Gian lận trong thi cử hoặc thi hộ sẽ bị Cấm thi tại tất cả các điểm thi HSK trên toàn thế giới trong vòng 3 năm. 考生作弊或代替他人考试时将在3年内禁止参加全球HSK考试

CHÚC THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ THI TỐT NHẤT

祝各位考生取得最好成绩😍😍😍

中国国家汉办--越南维新大学HSK考点

HANBAN-ĐIỂM THI HSK LTC DUY

📌MANG KHẨU TRANG KHI VÀO TRƯỜNG

DANH SÁCH PHÒNG THI HSK-HSKK 19.6.2021
ĐIỂM THI HSK ĐÀ NẴNG
序号
TT
证件姓名
HỌ TÊN
性别
GT
出生日期
NGÀY SINH
证件号码
SỐ CMND/HC
考试科目
CẤP ĐỘ
考试时间
THỜI GIAN
考场位置
PHÒNG THI
1 NGUYEN QUANG HUY 2000-09-03 206320489 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
2 TRAN NGOC THAO NHI 1999-11-16 201759538 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
3 NGUYEN THI THANH XUAN 2000-07-27 187887886 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
4 NGUYEN THI BICH CHI 1993-07-04 225551124 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
5 NGUYEN THI BINH 1997-10-31 215432601 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
6 NGUYEN THI DIEM 2000-11-14 212582132 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
7 NGUYEN THI THUY LINH 2000-01-12 044300002433 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
8 TRAN THI HUYEN 2000-07-19 201805271 HSK二级 2021-06-19 09:00 P. 502
9 PHAN THI THANH NHU 2000-08-24 201780615 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
10 VO THI LE HUYEN 2000-07-09 212434822 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
11 LE HUYEN TRANG 1999-10-11 201785676 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
12 NGUYEN THI THUY LINH 2000-06-19 184405445 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
13 ALANG THI AM 1999-09-05 206153124 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
14 BUI THI MINH HUYEN 1995-12-16 184108964 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
15 BUI TRAN TINH TAM 1997-06-18 205941945 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
16 HUYNH THI LE QUYEN 1997-09-09 206200684 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
17 LE QUY TRAM 2000-07-15 206380660 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
18 NGO MINH HANG 2000-05-14 206308550 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
19 NGO NGOC HAN 2000-12-14 201832097 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
20 NGO THUY VI 2001-10-28 206372891 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
21 NGUYEN MINH XUAN 1999-11-16 212461781 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
22 NGUYEN THI KIM CHI 1994-02-18 205843254 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
23 NGUYEN THI LINH 2000-10-01 187910384 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
24 NGUYEN THI THU SUONG 1996-08-12 191988411 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
25 NGUYEN THI XUAN TRANG 1997-10-08 206330005 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
26 LE THI VI NA 2000-01-01 206248737 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
27 LE THI XUAN 1999-05-20 038199006103 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
28 LUONG THU TRA 1998-02-12 038198005693 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
29 NGO THI YEN 1997-12-13 194585006 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
30 NGUYEN THI THUY HIEN 1999-07-02 044199000462 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
31 PHAN THI MINH NGUYET 1999-07-20 184303763 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
32 SO THI THANH TAM 2000-10-16 206248792 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
33 TANG NHU QUYNH 2000-11-30 201784899 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
34 TRAN PHAM LAN TRINH 2000-02-01 221468682 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
35 TRAN THI DIU THANH 2000-10-19 215510497 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.506
36 NGUYEN THI DONG 1997-08-25 206195943 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
37 CAO LAN ANH 2000-01-15 201780407 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
38 DO NGUYEN NHU QUYNH 2000-11-07 201799116 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
39 DOAN THI PHUONG 1998-09-19 231194475 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
40 DUONG HAC VINH 1997-11-20 233230071 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
41 DUONG NGUYEN PHU QUANG 2000-11-25 201818179 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
42 HOANG NGOC MINH 2001-08-19 1973866165 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
43 LE THI TINH 2000-07-16 197416569 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
44 NGUYEN THI TY PHUC 1997-03-17 197358066 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
45 NGUYEN TRA GIANG 1999-02-21 241627832 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
46 NGUYEN TRUONG THAI DUONG 2000-05-18 201790209 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
47 NGUYEN VAN NHAT KHANH 2000-10-21 192102338 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
48 NGUYEN VAN THUAN 2000-04-18 201803547 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
49 NGUYEN VAN TUNG 2000-07-01 187810048 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
50 PHAM NGO DONG TRIEU 1999-12-10 201755854 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
51 PHAM NGUYEN HOANG AN 1999-05-25 206363461 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
52 PHAM THI LAN ANH 2000-12-14 231185628 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
53 PHAM XUAN TUNG 2000-12-30 201827804 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
54 PHAN THI LINH 1999-09-19 187745129 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
55 TRAN THI THUY DUONG 1995-06-28 036195001431 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
56 TRUONG NGUYEN HOANG DUONG 2000-06-12 206275988 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
57 TRUONG THU TRANG 1998-06-19 001198016587 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
58 VO HONG KHANH 1999-04-21 201812907 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
59 VO THI MY DUYEN 1999-04-20 212587775 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
60 VO THI THUONG 1999-01-19 225820687 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
61 VO THUC HA YEN 1997-06-19 187696825 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
62 NGUYEN VAN TUAN 1996-01-06 215386027 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508A
63 TRAN LE KHANH CHI 1999-11-02 206244485 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
64 TRAN NAM KE THIEN 2015-01-10 C8983523 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
65 VO THI LINH 2000-11-20 184334459 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
66 NGUYEN THI DUNG 1974-04-05 212183052 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
67 BUI THAI HUYEN MY 1997-02-03 C5337292 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
68 HUYNH NGOC BAO TRAN 2000-10-18 201797711 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
69 LE DIEP LY 1998-07-17 201772318 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
70 BACH THAI THANH 1999-02-12 201777959 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
71 BUI VO THAO NGUYEN 2000-06-28 212843597 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
72 CAO THANH SANG 1999-08-14 225926675 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
73 DANG THI DIU 1999-01-05 201799839 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
74 HOANG THI THUY LINH 2000-04-05 184332074 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
75 HUYNH QUOC THIEN 1997-02-02 201708319 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
76 HUYNH THI TUYET MAI 2000-09-16 201820852 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
77 HUYNH VO HONG CAM 1999-08-15 221483726 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
78 LE NGUYEN THUY DUNG 1999-04-06 231166999 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
79 LE PHAM HUYEN MY 1999-06-01 201807675 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
80 LE THAN BICH NGOC 1999-12-08 241822345 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
81 NGU KHANH QUYNH 2004-09-12 242028762 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
82 NGUYEN DUY KHANH 2001-05-17 201822455 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
83 NGUYEN PHAN HUY HOANG 1998-02-16 206189872 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
84 NGUYEN THI BAO NGAN 1999-05-01 206282430 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
85 NGUYEN THI HA NHI 1999-01-04 175004014 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
86 NGUYEN THI HONG HANH 2000-02-01 187871433 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
87 NGUYEN THI NGOC QUYEN 2001-01-17 044301001863 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
88 NGUYEN THI PHUONG THAO 1999-05-09 241751341 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
89 NGUYEN THI THUY DUONG 1999-06-10 241758488 HSK二级 2021-06-19 09:00 P.508B
90 TRAN LE DIEM HANG 1999-07-29 206317869 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
91 LE THI MY TUYET 2000-01-17 197416331 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
92 PHAM VIET DUNG 1996-11-04 022096001974 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
93 NGUYEN THI BICH HANG 1995-09-01 245261004 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
94 NGUYEN THI UYEN 1999-06-02 044199001039 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
95 PHAM ANH THU 1999-11-02 212580472 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
96 PHAM MINH THU 2001-06-01 206194803 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
97 VU THI HUE 1997-10-22 245300402 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
98 PHAN THI THUY TIEN 2003-10-14 212896257 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.503
99 NGUYEN THI HIEP 1984-02-10 186134679 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
100 NGUYEN THI HOAI PHUONG 2000-01-30 197362316 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
101 NGUYEN THI KIM THOA 2001-10-16 206362738 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
102 NGUYEN THI MINH PHUONG 1998-12-20 212431960 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
103 NGUYEN THI MINH THUY 2000-01-12 206210271 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
104 NGUYEN THI MY LY 2001-10-29 206246536 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
105 NGUYEN THI THUY 1999-03-22 152219430 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
106 NGUYEN THI HUONG 2000-02-26 044300003240 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
107 NGUYEN THI KIM THOA 1999-06-25 215482403 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
108 NGUYEN THI MINH HUONG 2000-06-13 206273593 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
109 NGUYEN THI THANH LAM 1999-02-02 184311801 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
110 NGUYEN THI THANH TAM 2001-02-09 241829486 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
111 NGUYEN THI THU DONG 1998-12-12 206019642 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
112 NGUYEN THI THU THUY 2000-06-26 206303182 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
113 NGUYEN UT HUNG 1999-01-12 215475612 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
114 PHAM THANH HUONG 1999-10-07 215450632 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
115 PHAM THI HA UYEN 2000-08-03 049300000394 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
116 TRAN THI THU THUY 1997-12-26 231064052 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
117 TRAN TUYET NHI 1997-11-10 25576500 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
118 TRAN VU HONG DAN 2001-12-18 233318471 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
119 TRUONG NU BANG CHAU 2000-03-21 225718476 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
120 TRUONG THI THANH THUY 2000-03-04 241801558 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
121 TRAN THI THANH 1989-05-12 191708115 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
122 TRAN THI NO 1989-04-25 205394893 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
123 CAI THUY YEN LINH 1989-06-06 197268915 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
124 TRAN THI HIEN 1986-04-25 197083279 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.506
125 NGUYEN THI THU HUONG 1999-10-12 225615984 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
126 NGUYEN THI TRUC LY 2001-07-13 206451584 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
127 HOANG THI OANH 2000-09-20 187853786 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
128 HOANG TRONG MINH QUANG 1985-04-24 201870018 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
129 LE BAO TRAN 2001-02-11 197436653 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
130 LE HA KIEU TRANG 2001-07-10 044301000308 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
131 LE THI AI NHI 1996-01-01 230995156 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
132 LE THI KIEU LINH 2003-01-15 206436079 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
133 LE THI NGOC PHUONG 1988-11-18 C0641836 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
134 LE THI TU SUONG 1996-02-10 212827933 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
135 LE THI VAN ANH 2001-01-07 197385653 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
136 LE THUY DUONG 1996-02-12 250997322 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
137 LUONG THI KIM HAO 1997-08-19 212831664 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
138 LUONG THI MINH HUE 2001-03-31 197401874 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
139 NGO ANH THI 1999-02-02 215480431 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
140 NGUYEN MINH NGUYET 2003-03-14 044303004706 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
141 NGUYEN NHU QUYNH 1999-10-10 212846023 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
142 NGUYEN QUOC MANH 1993-12-06 205760887 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
143 NGUYEN THI BICH GIANG 1998-12-02 212487351 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
144 NGUYEN THI TUONG VY 1999-06-28 215448594 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
145 DANG BUI NHAT LE 1999-09-14 215455871 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
146 LE THI KIEU NGAN 1993-04-10 205780001 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
147 LE THI MINH TAM 1990-01-02 205385932 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
148 LE THI MY VY 1999-10-18 215487380 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
149 LE THI NHAT PHUONG 2000-08-07 206286612 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
150 LUONG QUOC VIET 1999-11-13 233276201 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
151 NGUYEN THAO SUONG 2000-09-14 187805649 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
152 NGUYEN THI BICH NHI 1999-09-09 215460712 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
153 NGUYEN THI HOA 1999-05-03 212585644 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
154 NGUYEN THI HONG THAM 1999-10-01 215471324 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
155 NGUYEN THI HUONG 1998-04-04 175024695 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
156 NGUYEN THI VUI 2000-03-11 206337314 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
157 NGUYEN TU UYEN 1999-03-14 221476581 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
158 PHAM NHA VY 2001-07-30 206288836 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
159 TRAN TUAN KHOA 1999-03-10 371878427 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
160 VO THI NGOC HAN 1998-02-15 215436130 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
161 DANG CHAU ANH 1998-08-03 212481257 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
162 DUONG THI THANH 1994-04-14 187217624 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
163 DUONG TUYET LY 1999-05-05 215479154 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
164 H KRUYT ENUOL 1997-07-10 241633973 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
165 HOANG THI THUY LINH 1988-03-12 241057960 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
166 KIEU THI BANG 1999-03-11 184364077 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
167 LE DANG MY DUYEN 1999-08-13 221472886 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
168 LE DIEP LINH 1999-04-25 054199000077 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
169 LE HUYNH NGOC ANH 2002-01-11 241867550 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
170 LE NGUYEN THU UYEN 1999-08-29 215489620 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
171 LE THI DANG 2000-12-10 206337276 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
172 LE THI HOAI 2000-01-02 184377039 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
173 PHAM THI NHU THUY 2000-08-04 206275460 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
174 PHAM THI THU LIEU 1999-12-15 215482643 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
175 PHAM TRAN KIM NGHI 1999-11-08 206151879 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
176 PHAN THI HUYEN ANH 2000-07-06 187804185 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
177 PHUNG KIM KHANH 1999-06-30 231224011 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
178 PHUNG THI PHUONG LAN 1994-04-28 205829869 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
179 TRAN HONG LONG 1999-10-05 206319167 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
180 TRAN THI HOANG 2000-08-28 049300000395 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
181 TRAN THI TANG 1999-08-01 212836215 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
182 TU TRUONG THI NGU CHIEU 1980-11-06 201443668 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
183 VO HOANG PHUONG ANH 1998-11-30 201759218 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
184 VO THI HOA 1998-12-08 241804955 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
185 LE THI HIEN 1985-03-09 038185020261. HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
186 TRAN THI MINH TUE 1987-10-01 197315746 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508A
187 PHAN THI THANH VAN 1999-11-10 192031097 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
188 TANG THI LANH 1993-01-01 205685620 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
189 TRAN LE MY NHU 1999-07-23 215488956 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
190 TRAN THI HOAI TU 1999-01-03 215487970 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
191 TRAN THI TUYET NHIEN 1999-10-05 215459730 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
192 VO NGUYEN QUYNH NHU 1998-08-20 215524878 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
193 VO THI PHUONG THAO 2000-02-27 197437939 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
194 VO THI THAI NGUYEN 1999-02-09 233277081 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
195 VO THI TO NU 1999-11-28 215479663 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
196 VU PHAM THANH PHONG 1999-02-11 251207629 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
197 TRUONG THI THU HA 1458-05-14 212863067 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
198 NGUYEN THI MINH HUY 1996-04-25 212718899 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
199 LE THI TRUC SEN 2003-05-06 206431798 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
200 BUI THI NHU QUYEN 1999-03-10 212860930 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
201 CAO THI KIEU MY 1999-12-10 215473458 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
202 CAO THUY HIEN 1999-01-03 215483493 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
203 HO HOANG GIA MINH 2001-10-01 201796803 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
204 HO THI THU VUONG 1999-05-20 221469869 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
205 HO THI THUY HANG 1999-11-14 206187892 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
206 HO THI TIN 1999-01-20 241760197 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
207 NGUYEN THI THUY TRANG 1995-09-10 201706002 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
208 NGUYEN THI THUY TRANG 1993-11-01 241339605 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
209 NGUYEN THI TIEN VIEN 1998-03-27 215432961 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
210 NGUYEN THI TIEP 2000-07-10 206314181 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
211 NGUYEN THI TRANG 1999-07-04 197384112 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
212 PHAM THU NGAN 1999-11-11 264525951 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
213 NGUYEN THI THUY NGOC 2000-05-22 201796664 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
214 THAI THI BICH LOAN 1999-10-20 206270356 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
215 HO HOANG TU ANH 2004-06-13 201894672 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
216 VO THI NHU 2000-08-09 187761597 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
217 LE TRAN BICH HIEN 1999-04-14 201795523 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
218 HUYNH THI NGOC HIEN 2001-09-10 206394688 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
219 NGUYEN DUC MANH 1999-08-25 241743306 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
220 DUONG NGOC TRINH 1999-07-12 206292101 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
221 DO HOANG NGOC NHU 2003-08-14 001303015965 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
222 LE THI NGOC MY 1992-04-02 201647564 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
223 LE THI TO LOAN 1999-02-18 221456916 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
224 NGUYEN HA BAC 2000-08-26 206410382 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
225 NGUYEN DOAN MY LINH 1999-04-09 273647238 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
226 NGUYEN THI THU HOAI 2000-10-02 184407114 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
227 TRAN THI PHUONG TRAM 1997-02-13 206178826 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
228 PHAM THI KIM NGAN 1999-03-13 206221183 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
229 BUI THI KIM THI 1999-05-10 215451465 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
230 DANG THI MINH NGOC 1999-08-02 221463305 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
231 DINH LAN KIEU 1998-07-12 215465338 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
232 DO THI THUY DUNG 2000-11-24 038300014936 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
233 DOAN LONG BIEN 2000-08-07 206123676 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
234 HA PHAM SON NU 1999-02-02 215487602 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
235 NGO THUY HOA 1999-06-05 215464721 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
236 NGUYEN HONG HOA 1998-09-06 215479576 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
237 NGUYEN HONG KHANH LINH 1999-09-29 215490378 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
238 LUU PHUONG THAO 1994-07-15 206307385 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
239 LUU TAY TAY 1998-06-16 215436123 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
240 NGO THI THUAN 2000-06-07 206121840 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
241 NGO TRAN KHANH MINH 2000-05-07 225922345 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
242 NGUYEN BICH NHU 2000-11-05 241835632 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
243 NGUYEN HUU LINH 2000-02-01 206123946 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
244 NGUYEN NGOC BAO HANG 2000-08-21 191913300 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
245 NGUYEN THAI HOANG PHUONG 1999-04-24 215460781 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
246 NGUYEN THANH TAM 2001-12-27 201855341 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
247 PHAM SU DONG DUONG 1999-10-17 187825303 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
248 NGUYEN MINH THAO 1995-10-26 197303694 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
249 TRAN BUI MINH PHUONG 1999-04-28 025862663 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.514
250 LE TUYET MAI 2003-04-23 201841937 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
251 HUYNH THI KIEU DIEM 2003-11-24 212538848 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.507A
252 VO THI TRUONG LINH 2001-10-28 201845540 HSK三级 2021-06-19 13:30 P.508B
253 TA THI NGOC YEN 1998-02-22 192099560 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
254 TRAN HUYNH HANG 1990-03-26 201575146 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
255 HO MINH HAI 1997-11-06 201898416 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
256 NGUYEN KHANH LY 2000-10-05 044300000940 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
257 NGUYEN THI TUONG VAN 1997-02-28 201858181 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
258 NGUYEN THI THU 1992-11-20 197241698 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
259 PHAN THI THANH VAN 1991-04-02 201626680 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
260 DINH HO THAO NHI 2003-10-06 187969232 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
261 DOAN THI THU THUY 1993-01-05 184222375 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
262 DONG THI THU HIEP 1999-06-07 215455909 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
263 DUONG THI HONG NHUNG 1998-11-05 184315255 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
264 HA NGOC BAO CHAU 2000-01-12 215528045 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
265 HO THI MY HANH 1996-06-08 212824971 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
266 HOANG THI NGOC LUONG 1999-04-14 201768441 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
267 LE NGUYEN THI HOANG ANH 1999-10-26 192179125 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
268 LE THI HAU 1999-04-10 215488029 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
269 NGUYEN THI HONG TIEN 1992-08-08 205536517 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
270 NGUYEN THI HUYEN 2001-11-24 184358824 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
271 NGUYEN THI LENH THU 2001-08-14 192138092 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
272 NGUYEN THI THANH RY 2000-06-07 201811481 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
273 NGUYEN THI THANH THANH 1993-01-22 183994764 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
274 NGUYEN THI THANH THUY 1989-09-09 212646285 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
275 NGUYEN THI THUY TRANG 1995-09-10 201706002 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
276 DANG THI THUY DUYEN 1992-06-21 205606688 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
277 DANG THI HONG HIEP 1996-05-08 201724938 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
278 HUYNH LAN ANH 1999-07-19 225903416 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
279 HUYNH VAN PHUOC THAI 1998-12-30 201754368 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
280 LAI THI QUYNH TRAM 1990-07-17 044190002251 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
281 LE THI DUYEN 1997-07-02 C6110096 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
282 LE THI LIEN 2000-09-17 184365007 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
283 LUONG THE TRINH 2000-01-11 201780361 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
284 LUONG THI THU VAN 2004-07-13 241985272 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
285 TRAN VAN THAI 2000-09-02 132439948 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
286 TRINH THI THU HANG 2000-01-03 206189763 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
287 TRUONG THI HUYNH MAI 1997-05-20 205965603 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
288 NGUYEN THI HOAI PHUONG 1997-09-29 040197000478 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
289 DUONG THI DUNG 2000-06-06 184305596 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
290 LE THI NGUYET 1989-01-01 183734921 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
291 TRAN THI THU THUY 2002-01-01 184410822 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.501
292 NGUYEN THI QUYNH 1998-06-04 281176883 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
293 TRAN THI CAM HANG 1995-08-12 201684436 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
294 VO LE XUAN KIET 2002-09-10 215575208 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
295 PHAM VO HOAI NAM 1997-12-26 201771620 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
296 LE THI THUY LINH 1998-05-03 201745513 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
297 NGUYEN TRAN ANH PHUONG 2003-08-23 188027808 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
298 HO THI KIM DUNG 1995-02-17 201706985 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
299 NGUYEN THI KIM OANH 1997-05-18 206339362 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
300 TRAN NGOC DIEM 1997-09-10 201738691 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
301 HUYNH HUONG GIANG 1995-12-01 205771757 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
302 LE DAO XUAN TRANG 1996-10-06 201756477 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
303 LE THI PHUONG TRANG 1999-02-27 206210323 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
304 NGUYEN THI OANH 1994-03-10 184076486 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
305 BUI THI LAN 1994-03-01 184117056 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
306 DAM PHUONG LINH 1996-05-19 201756856 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
307 DANG THANH TRANG 2001-07-02 201835449 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
308 DINH THI NGOC ANH 1999-11-23 212587894 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
309 LE THI KIM CHI 1996-09-06 205800836 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
310 LE THI KIM NGAN 1999-11-19 206411200 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
311 LE THI MAI 1996-04-25 184213866 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
312 LE THI THAM 2000-05-23 212838326 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
313 LE TU QUYEN 2002-10-21 201876338 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
314 MAI THI KIEU DIEM 1994-12-20 205857785 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
315 NGUYEN HOANG LY LY 1991-04-04 201639887 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
316 NGUYEN THI HOAI THU 1992-02-29 183917616 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
317 NGUYEN THI THANH THANH 2000-11-02 206214912 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
318 PHAM THI THU HA 2000-07-26 212863090 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
319 PHAM THI THU TUYEN 1997-01-04 212482232 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
320 PHAN THI THANH THUY 1999-09-20 206289644 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
321 TRAN HUU THANH 1994-03-10 048094000107 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
322 TRAN THI DUNG TRUYEN 1997-08-08 201730366 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
323 TRAN THI GAM 1994-06-10 241462155 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
324 TRAN THI LAN ANH 1997-07-07 201785006 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
325 TRAN THI LIEN 2000-08-18 206214177 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
326 TRAN THI THANH TAM 1998-05-04 201775459 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
327 TRAN THU HUYEN 2001-09-20 201862988 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
328 TRAN THUY NGAN 1999-08-01 197451621 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
329 NGO TRUONG QUY 2000-01-04 201804829 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.507A
330 NGUYEN THI THU HANG 1997-06-09 184305302 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
331 NGUYEN THI THU HIEN 2001-12-07 184458767 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
332 NGUYEN THI THUY PHUONG 1992-06-01 191790233 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
333 PHAM THUY VI 1989-08-15 241144184 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
334 PHAN KHAC NGHIA 1998-07-29 184300157 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
335 PHAN KHAC VU 1995-07-15 184078437 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
336 PHAN THI GAM 2000-11-20 197439069 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
337 PHAN THI HUYEN 1997-10-20 184256415 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
338 PHAN THI LINH 2000-08-01 187809472 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
339 NGUYEN HUYNH THANH THAO 1997-06-29 201739174 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
340 TRAN THI HAI YEN 1999-05-20 187738665 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
341 TRAN THI HIEN 2002-02-04 184391805 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
342 TRAN THI LAN NHI 2000-09-16 206411118 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
343 TRAN THI THANH PHUONG 1999-04-26 201812583 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
344 TRAN THI THU HIEN 1999-10-12 191994636 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
345 TRINH THI THANH TAM 1998-03-22 206263153 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
346 TSAI NHA VAN 2001-05-03 201784192 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
347 VO THI HA 1999-02-26 184309922 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
348 VO THI THAO NHI 2000-05-19 197362300 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
349 VUONG THI NGAN HA 1999-05-16 187801303 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
350 VO THI SANG 1994-11-08 187305847 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
351 BUI THI KIEU OANH 1981-06-16 201464817 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
352 CHAU THI KIM CUC 2000-06-27 206224794 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
353 NGO THI HANG NGA 1995-04-30 197346788 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
354 NGO THI HONG NHUNG 2000-01-18 206214465 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
355 NGUYEN DUONG KIM NGAN 2001-01-01 184384741 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
356 NGUYEN MAI THUC UYEN 1995-07-30 201662670 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
357 NGUYEN THI CAM VY 1999-03-12 206331377 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
358 NGUYEN THI DANH 1997-10-20 192060470 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
359 NGUYEN THI HANG 2000-03-13 184410541 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
360 NGUYEN THI LAN 1997-08-24 212485299 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
361 NGUYEN THI MY LAN 2001-06-06 212862816 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
362 NGUYEN THI THUY TRANG 1995-01-29 233192524 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
363 NGUYEN THI VY NGOC 2000-04-03 206366150 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
364 PHAM HUYNH NHI 1997-02-07 241587555 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
365 PHAM THI HA NINH 2000-04-16 184365238 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
366 PHAM THI THU HA 1997-06-25 206263633 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
367 TRAN VAN HUY 2001-12-26 201662485 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.513
368 VAN THI HUONG 2000-07-25 206275287 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
369 NGUYEN THI SOA 1984-09-02 182466958 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
370 LE DAO MINH CHAU 2002-05-29 201838916 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
371 VO HOANG NHU NHU 1995-03-06 225578221 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
372 NGUYEN THI THAM 1990-05-24 030190001275 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
373 HOANG THI QUYNH TRANG 1994-03-17 201708239 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
374 PHAN THI NHAT PHUONG 1995-04-21 191862164 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
375 QUACH THI HA 1991-05-16 183698076 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
376 TRAN DAM QUANG NGOC 1990-01-03 201602771 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
377 TRAN THANH NGUYEN 1989-11-28 092189001734 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
378 DANG THI QUY 2000-01-31 206309136 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
379 DANG THI VAN HANG 2000-01-02 197416684 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
380 DINH THI DIEN 1991-11-22 034191002393 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
381 DINH THI THANH 2000-12-09 206396825 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
382 DUONG THI TIET SUONG 1999-04-13 206212365 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
383 HA THI THAM 1990-06-24 201758703 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
384 HO THỊ VAN ANH 2000-03-04 187718707 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
385 HOANG NHAT YEN OANH 2000-01-01 206193979 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
386 HOANG THI NGOC LAN 1999-05-20 194642949 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
387 HOANG THIEN TRANG 2000-10-10 187791436 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
388 NGUYEN THI NGOC HUONG 1993-09-20 183985712 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
389 NGUYEN THI THACH THAO 1998-05-06 206241993 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
390 NGUYEN THI THAO PHUC 1996-02-18 201693744 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
391 NGUYEN THI THIEN NHON 1989-09-09 221218023 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
392 NGUYEN THI THUY NHU 2000-01-07 191997066 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
393 NGUYEN THI TO NHU 1999-02-15 192128725 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
394 NGUYEN THI TRANG 2000-02-07 197392661 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
395 NGUYEN THI VI 2000-02-21 206307793 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
396 TRAN THI LINH 2000-02-07 206337664 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
397 TRUONG THI THU HA 1458-05-14 212863067 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
398 VAN THI THU HANG 1993-10-07 205607013 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
399 VO THI HOAI THUONG 2000-11-11 187843114 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
400 VO THI MY DUYEN 2000-09-21 215518265 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
401 VO THI THU THAO 1997-09-07 206141808 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
402 VO THU THUYEN 1998-10-15 212677367 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
403 VUONG THIEN KIEU OANH 2004-01-20 242009222 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
404 NGUYEN VAN QUOC 1987-12-20 045087000233 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
405 NONG KHANH TUNG 1997-05-05 231234583 HSK四级 2021-06-19 09:00 P.514
406 HUYNH THI BAO TRAM 2002-09-06 191919706 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
407 NGO THI HOA 1998-04-12 192099653 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
408 NGUYEN THI THU HUYEN 1994-06-02 184058659 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
409 NGUYEN GIANG THU 1997-02-21 191897061 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
410 HOANG THI HOAI THUONG 2000-01-15 044300002973 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
411 LE NGUYEN TRAM ANH 2000-03-26 C9474399 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
412 LE THI TUONG VY 2000-09-11 206286080 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
413 NGUYEN THI NGOC ANH 2000-06-23 191910671 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
414 NGUYEN THI TU ANH 1997-07-02 184323030 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
415 PHAM THI HONG NHAN 1989-01-16 205339545 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
416 LE THI THUY TRANG 1993-08-22 C4041259 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
417 DOAN PHAM LINH DAN 1997-03-19 201694075 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
418 TRAN THI HANG 1997-10-13 184264566 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
419 DO THI XUAN HUONG 1999-01-03 206184455 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
420 NGUYEN HO THANH NGAN 1999-05-21 201771929 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
421 NGUYEN HOANG PHUONG ANH 1999-06-29 C3474725 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
422 NGUYEN LUONG BANG 1982-10-08 182485026 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
423 NGUYEN THI DIEU THANH 1996-08-17 194569682 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
424 NGUYEN THI DUNG 2000-08-25 184365021 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
425 NGUYEN THI TRINH 1996-06-10 212481316 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
426 PHAN THI THANH LAN 2000-06-14 197435236 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
427 TRAN THI HA 1998-09-06 191965982 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
428 TRAN THI LE TRINH 1996-11-29 201674469 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
429 TRAN THI NHI NUONG 1998-11-01 212831186 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
430 TRAN THI VINH YEN 1999-05-20 184353653 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
431 VO THI THANH TAM 1996-06-16 C5920072 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
432 NGUYEN THI XUAN HIEN 1984-03-16 201497365 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
433 TRAN THUY NGAN 1999-08-01 197451621 HSK五级 2021-06-19 13:30 P.513
434 TRAN THI YEN LY 1993-12-31 201674906 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
435 NGUYEN NGUYEN KHAI 1997-10-12 C2907419 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
436 TO MINH MAN 1998-10-15 206200691 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
437 PHAM THI THU HIEN 1994-10-30 197295608 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
438 NGUYEN THI SON 1986-03-25 197396157 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
439 TRAN LE THANH VY 1995-07-02 B7997663 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
440 NGUYEN THI MY HUYEN 1994-08-06 201695219 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
441 LAM THI THUY CHAU 1997-03-24 C8704967 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
442 TRAN THI NGOC QUY 1992-10-03 191743402 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
443 LE VIET HOANG 2004-10-20 201894957 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
444 LE DINH LUAN 1990-11-24 230766722 HSK六级 2021-06-19 09:00 P.503
445 NGO THI BINH MINH 1999-01-03 197440955 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
446 HUYNH VAN HIEU 1998-09-05 225714305 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
447 LE THI ANH HUE 1999-02-13 201776677 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
448 DAO THI TRANG NHUNG 1999-11-11 206296052 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
449 NGUYEN THI NHU PHUONG 1999-06-01 C6346493 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
450 NGUYEN HOANG LY LY 1991-04-04 201639887 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
451 TA THI NGOC YEN 1998-02-22 192099560 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
452 PHAN THI THANH VAN 1991-04-02 201626680 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
453 LUU DUC HOA 1998-09-09 201806068 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
454 TRAN THANH NGUYEN 1989-11-28 092189001734 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
455 NGO THI HONG QUYEN 1995-09-14 201709580 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
456 DO MINH QUOC 1997-02-17 201756473 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
457 NGUYEN DINH SANG 1999-08-15 206209327 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
458 VU QUOC NAM 1997-03-12 206163592 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
459 HO THI THU HIEN 1995-09-19 205720548 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
460 BUI THI NGOC 1999-04-17 206221029 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
461 NGUYEN THI THUY TRANG 1995-01-29 233192524 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
462 LAM THI NHAN 1983-09-09 201561254 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
463 PHAN THI THANH LAN 2000-06-14 197435236 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
464 NGUYEN THI THACH THAO 1998-05-06 206241993 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
465 NGUYEN THI THAM 1990-05-24 030190001275 HSKK(中级) 2021-06-19 16:30 P.514
466 TRAN THI HANG 1997-10-13 184264566 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
467 DO THI XUAN HUONG 1999-01-03 206184455 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
468 NGUYEN HO THANH NGAN 1999-05-21 201771929 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
469 NGUYEN THI TRINH 1996-06-10 212481316 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
470 PHAN THI THANH LAN 2000-06-14 197435236 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
471 TRAN THI HA 1998-09-06 191965982 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
472 TRAN THI LE TRINH 1996-11-29 201674469 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
473 TRAN THI NHI NUONG 1998-11-01 212831186 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
474 TRAN THI VINH YEN 1999-05-20 184353653 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
475 VO THI THANH TAM 1996-06-16 C5920072 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.506
476 TRAN THI YEN LY 1993-12-31 201674906 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
477 HUYNH THI BAO TRAM 2002-09-06 191919706 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
478 NGUYEN NGUYEN KHAI 1997-10-12 C2907419 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
479 HOANG THI HOAI THUONG 2000-01-15 044300002973 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
480 LE NGUYEN TRAM ANH 2000-03-26 C9474399 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
481 LE THI TUONG VY 2000-09-11 206286080 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
482 NGUYEN THI NGOC ANH 2000-06-23 191910671 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
483 NGUYEN THI TU ANH 1997-07-02 184323030 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
484 PHAM THI HONG NHAN 1989-01-16 205339545 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
485 PHAM THI THU HIEN 1994-10-30 197295608 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
486 LE THI THUY TRANG 1993-08-22 C4041259 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
487 DOAN PHAM LINH DAN 1997-03-19 201694075 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
488 NGO THI HOA 1998-04-12 192099653 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
489 NGUYEN THI THU HUYEN 1994-06-02 184058659 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
490 TO MINH MAN 1998-10-15 206200691 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
491 NGUYEN GIANG THU 1997-02-21 191897061 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
492 NGUYEN THI SON 1986-03-25 197396157 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
493 NGUYEN HOANG PHUONG ANH 1999-06-29 C3474725 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
494 NGUYEN LUONG BANG 1982-10-08 182485026 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
495 NGUYEN THI DIEU THANH 1996-08-17 194569682 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
496 NGUYEN THI DUNG 2000-08-25 184365021 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
497 TRAN LE THANH VY 1995-07-02 B7997663 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
498 NGUYEN THI MY HUYEN 1994-08-06 201695219 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
499 LAM THI THUY CHAU 1997-03-24 C8704967 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
500 TRAN THI NGOC QUY 1992-10-03 191743402 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
501 LE VIET HOANG 2004-10-20 201894957 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
502 TRAN THUY NGAN 1999-08-01 197451621 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
503 LE DINH LUAN 1990-11-24 230766722 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A
504 NGUYEN THI XUAN HIEN 1984-03-16 201497365 HSKK(高级) 2021-06-19 16:30 P.507A