Text Box: Hướng dẫn đăng ký thi HSK tại điểm thi HSK Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Bước 1: Truy cập vào trang web http://hskdanang.com/ sau đó chọn Đăng ký tài khoản

 

 

Bước 2: Sau khi chọn Đăng ký, trang web sẽ chuyển qua phần Đăng ký thành viên, các bạn vui lòng điền đẩy đủ và chính xác thông tin (mục Bang và Mã bưu cục không cần điền) và tạo mật khẩu. Lưu ý, mật khẩu cần phải có tối thiểu 6 ký tự trong đó phải có ít nhất:

Sau đó chọn Register để hoàn tất đăng ký tài khoản.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Các bạn về lại trang chủ. Lúc này các bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Chọn Đăng ký & Thanh toán. Sau đó chọn mục Đăng ký thi và chọn Tạo mới. Bạn sẽ được chuyển sang mục “Thêm hồ sơ thi” như dưới đây:

 

Bước 4: Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bao gồm:

Sau đó chọn Tạo mới để hoàn thành.

Bước 5: Các bạn sẽ được chuyển lại về trang chủ. Để kiểm tra lại, các bạn vào lại Đăng ký & Thanh toán, chọn Đăng ký thi. Web sẽ hiện ra Danh sách đăng ký thi của bạn với Status “Chưa duyệt”. Như vậy là hoàn tất đăng ký.